Bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst

Let op de wettelijke bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst. Lees in deze blog meer.

Leestijd: 5 – 10 minuten.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is sprake van een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Wetstechnisch spreken we altijd van een vaststellingsovereenkomst omdat deze overeenkomst in de wet wordt genoemd. Een van de artikelen die altijd in een vaststellingsovereenkomst moet staan is de wettelijke bedenktermijn.

De werknemer heeft namelijk in de regel twee weken of zich te bedenken over de vaststellingsovereenkomst en kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden. Als deze bepaling niet in de vaststellingsovereenkomst staat wordt de bedenktermijn verlengd met een extra week. In deze blog staan wij stil bij deze bedenktermijn.

Bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst

In dit verhaal ontstond een geschil over de wijze waarop de bedenktermijn was geformuleerd in de vaststellingsovereenkomst. De werkgever had namelijk aangegeven: Na ondertekening kan de werknemer binnen 14dagen en zonder opgave van redenen alsnog afzien van de overeenkomst (de overeenkomst ontbinden). Dit was eigenlijk niet conform de wet waarin wordt geregeld dat de termijn van 14 dagen gaat lopen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

De werknemer liet op 20 december 2018 weten dat hij akkoord was met de vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft de vaststellingsovereenkomst toen ondertekend en deze teruggestuurd naar de werkgever. De ondertekende vaststellingsovereenkomst werd zeven dagen later ontvangen door de werkgever. Uiteindelijk ontbond de werknemer de vaststellingsovereenkomst op 7 januari 2019. Hier ontstond het geschil: de werkgever was van mening dat de bedenktermijn van twee weken waren verstreken terwijl de werknemer vond dat hij op tijd was.

Kantonrechter

De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter. De kantonrechter gaf aan dat een andere termijn dan twee weken mag worden afgesproken, maar alleen als dit langer dan twee weken is. Verder zag de kantonrechter dat de vaststellingsovereenkomst op 27 december 2019 was ontvangen door de werkgever. Daardoor ging stelde de rechter dat de vaststellingsovereenkomst op 26 december 2019 was getekend door de werknemer waardoor de bedenktermijn een dag later was ingegaan (dus op 27 december 2018).

Conclusie: de werknemer had op tijd de vaststellingsovereenkomst ontbonden. Het is daarom van belang om altijd de bedenktermijn in de gaten te houden, maar ook om deze goed te formuleren.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over vaststellingsovereenkomsten, transitievergoedingen of andere zaken over het arbeidsrecht. Onze arbeidsjuristen hebben ruime ervaring op deze gebieden. Ons telefoonnummer is 020 261 60 10.