Arbeidsrecht beknopt

In deze blog gaan wij het arbeidsrecht beknopt uitleggen.

Arbeidsrecht is klein gedeelte van onze wet die iedere dag wordt toegepast. Het arbeidsrecht zorgt ervoor dat de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever in goede banen wordt geleid. In Nederland hebben wij ons arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek (boek 7 titel 10) geplaatst.

In dit gedeelte treffen wij aan wat de arbeidsovereenkomst is en welke gevolgen de overeenkomst met zich meeneemt. De arbeidsovereenkomst onderscheidt zich bijvoorbeeld van andere overeenkomsten omdat het twee partijen omdoopt tot werknemer en werkgever. Beide partijen hebben rechten, maar ook verplichtingen naar elkaar.

Verschillende vormen van ontslag

Daarnaast geeft het arbeidsrecht ook antwoorden op ongemakkelijke vragen. Het gaat dan om verschillende vormen van ontslag zoals ontslag op staande voet of ontslag wegens reorganisatie. Voor een werknemer zijn dit vervelende aangelegenheden omdat het veel financiële onzekerheden met zich mee brengt.

Daartegenover geldt dat een werkgever veel verplichtingen heeft in het arbeidsrecht omdat hij wordt gezien als de sterkere partij. Om de macht van de werkgever te beteugelen legt het arbeidsrecht hem bepaalde verplichtingen op om de werknemer te beschermen. Zaken als ontslag moeten bijvoorbeeld procedureel goed verlopen. Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan. De werkgever loopt anders de kans dat het ontslag niet rechtsgeldig is.

Veilige werkplaats

Verder moet de werkgever zorgen voor een veilige werkplaats, pauzes voor werknemers en doorbetaling van loon bij ziekte. De werkgever heeft naast de wet ook een arbeidsovereenkomst en cao waarin hij afspraken kan vastleggen met de werknemer.

Neem contact op met Novum juristen

Novum juristen staat zowel werknemers als werkgevers bij. Wij kennen daarom beide belangen en kunnen daarmee goed inspelen op de belangen die op ons rusten. Als u vragen heeft over het arbeidsrecht kunt u ons bereiken op het telefoonnummer 020 261 60 10. Klik hier voor meer informatie.