Alles over ontslag 

Lees in deze blog alles over ontslag.

Leestijd: 10-20 minuten.

Vaststellingsovereenkomst

Naar ons idee is dit de meest voorkomend wijze van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een goede vaststellingsovereenkomst garandeert recht op WW, geeft een transitievergoeding (ontslagvergoeding) mee en maakt duidelijk dat geen sprake is van ontslag op staande voet. Met deze overeenkomst wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd waarbij de laatste afspraken ter afwikkeling daarin worden vermeld. Het is verstandig deze te laten nakijken door een arbeidsjurist.

Ontslag op staande voet

Wanneer de werkgever een strafbaar feit of een andere ontoelaatbare gedraging ontdekt kan ontslag op staande voet worden gegeven aan de werknemer die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Het gaat dan vaak om een dringende reden. Ontslag op staande voet is, vanwege de zwaarwegende gevolgen en redenen, de meest strenge manier van opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het is raadzaam om ontslag op staande voet aan te vechten met behulp van een arbeidsjurist. Onze arbeidsjuristen kunnen de zaak ook voor u schikken via een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag door UWV of rechter

Als de werkgever financieel in zwaar weer zit kan hij het UWV vragen om vanwege financiële redenen de arbeidsovereenkomst met werknemer te beëindigen. De werkgever moet bij het UWV aantonen dat het financieel slecht gaat en dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst het bedrijf in stand kan houden. In dit geval kan ook nog via een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst de arbeidsovereenkomst op een nette wijze worden beëindigd.

Reorganisatie / massaontslag

Als een werkgever minimaal 20 werknemers wil ontslaan binnen een periode van drie maanden moet de werkgever de procedures volgen van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Sociaal plan

Het sociaal plan is een document met afspraken over de wijze waarop een reorganisatie, ontslag of andere zaken die daarmee verband houden worden geregeld. In het sociaal plan wordt bijvoorbeeld aangegeven wat de hoogte is van de transitievergoeding en andere financiële zaken.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is sinds 2015 de ontslagvergoeding waar iedere werknemer recht op heeft wanneer hij minimaal twee jaar heeft gewerkt voor de werkgever. Hiervoor is benodigd dat de werkgever overgaat tot beëindiging en geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer.

Outplacement

Outplacement is een Engels woord waarmee scholing of herplaatsing wordt bedoeld. De werkgever kan, vaak bij einde van de arbeidsovereenkomst, een budget vrijmaken voor een opleiding van de werknemer. Hierdoor kan de werknemer zijn kansen behouden op de arbeidsmarkt op het moment dat hij zijn baan verliest.

Opzegverbod

Werkgevers mogen de arbeidsovereenkomst onder bepaalde omstandigheden nooit opzeggen. Denk daarbij aan de zieke werknemer of de zwangere werkneemster.

Opzegtermijn

De opzegtermijn geldt voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. De lengte daarvan is afhankelijk van de lengte van de arbeidsovereenkomst. Zowel werknemer als werkgever moeten hiermee rekening houden. De werknemer kan bijvoorbeeld zijn WW-recht riskeren.

Pensioengerechtigdheid

Wanneer de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt wordt de arbeidsovereenkomst automatische beëindigd. De werkgever hoeft de arbeidsovereenkomst niet zelf op te zeggen. Dit is gevaarlijk omdat de werknemer hierdoor het risico loopt dat de transitievergoeding wordt misgelopen.

Billijke vergoeding

Als een werknemer ernstig verwijtbaar handelt kan hij de transitievergoeding mislopen. Als de werkgever ernstig verwijtbaar handelt kan de werknemer een billijke vergoeding claimen ten koste van de werkgever. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De rechter kan de billijke vergoeding toekennen aan de werknemer wanneer hierom wordt gevraagd. Dit zal met name spelen bij zaken waarin ontslag op staande voet wordt aangevochten.

Heeft u vragen over bovenstaande begrippen? Heeft u hulp nodig bij het arbeidsrecht? Onze arbeidsjuristen kennen geen wachtrijen en kunnen u vandaag nog helpen. Bel naar 020 261 60 10. Lees hier meer over.