Alles over de vaststellingsovereenkomst in 2020

In 2020 is het Nederlandse arbeidsrecht veranderd door de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet heeft uiteraard gevolgen voor de posities van werknemers en werkgevers.

In deze bijdrage kijken wij naar de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt vaak gebruikt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen tussen werknemer en werkgever. De kracht van deze overeenkomst zit in de eenvoud en de praktische werking daarvan. Partijen kunnen namelijk zonder tussenkomst van een rechter en vrij gemakkelijk een einde maken aan de samenwerking.

Vandaar dat wij kijken naar de vaststellingsovereenkomst in 2020. Onze arbeidsjuristen zetten uiteen welke punten in de overeenkomst moeten terugkomen. De informatie is vooral voor werkgevers, maar ook werknemers kunnen hun voordeel doen met deze tekst.

Geen verwijtbaar ontslag

In de vaststellingsovereenkomst moet duidelijk naar voren komen dat de werknemer geen verwijt treft in het ontslag dat in de overeenkomst wordt geregeld. Hiervoor is de woordkeuze vooral belangrijk. Werkgevers maken nog wel eens gebruik van gedateerde modellen op het internet. Het advies is daarom voor de werknemer om de overeenkomst altijd te laten controleren, ook wanneer de werkgever een WW-uitkering garandeert (een werkgever kan dit helemaal niet).

Mogelijkheid tot inwinnen van juridisch advies

De werkgever dient per voorkeur op te schrijven dat hij werknemer de mogelijkheid heeft gegeven tot het inwinnen van juridisch advies. Deze mogelijkheid is niet juridisch verplicht, maar het is belangrijk om zakelijk op goede voet met elkaar te staan als u ondertekening van de werknemer verlangt.

Compensatie kosten rechtsbijstand

De werkgever is niet verplicht om de kosten van de jurist van de werknemer te dekken. Echter, de kans is groot dat de werknemer uiteindelijk de overeenkomst ondertekend wanneer deze mogelijkheid in de overeenkomst staat.

Compensatie scholingskosten

De werkgever kan een budget vrijmaken voor de werknemer om zich te laten scholen. Hiermee kan de werknemer aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt en maakt de werkgever een vertrek via de vaststellingsovereenkomst aantrekkelijker.

Eindafrekening

De werkgever draagt zorg voor een duidelijke weergave van de verloning die de werknemer nog kan verwachten. Dat gaat dus om loon, vakantiedagen en toeslag en overige emolumenten. Ook het verrekenen van studiekosten kunnen onder de eindafrekening worden gebracht. De werkgever dient aan te geven wat er gebeurt met niet-opgenomen vakantiedagen. Partijen kunnen kiezen voor uitbetaling of opneming daarvan.

Clausule voor ontslag op staande voet of overlijden werknemer

Het is verstandig om een clausule op te nemen dat de werknemer geen rechten kan ontlenen aan de vaststellingsovereenkomst als in de tussentijd een dringende reden ontstaan voor ontslag op staande voet. In dat geval moet de werkgever de werknemer kunnen ontslaan.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die de werknemer vanaf de eerste werkdag opbouwt. Aan het einde van het dienstverband dient deze vergoeding te worden uitbetaald aan de werknemer. Het loont voor beide partijen om de hoogte daarvan duidelijk op te schrijven in de vaststellingsovereenkomst.

Wettelijke bedenktijd

De werknemer heeft een bedenktijd van twee weken. Deze periode gaat in op moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De werknemer kan binnen twee weken besluiten om de overeenkomst te ontbinden. De bedenktermijn moet in de overeenkomst staan. Als dat niet het geval is, wordt de bedenktermijn verlengd met een week.

Einddatum van de arbeidsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst wordt aangegeven wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Hierin is vooral van belang voor de werknemer dat de opzegtermijn goed wordt gehanteerd.

Vrijstelling van werkzaamheden

De werknemer wordt bij voorkeur vrijgesteld van werkzaamheden. Zeker wanneer sprake is van een arbeidsconflict. In de tussentijd kunnen de juristen van werknemer en werkgever tot een akkoord komen over de vaststellingsovereenkomst.

Referentie en getuigschrift

Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt de werknemer werkloos en zal hij moeten solliciteren voor een nieuwe baan. Het vinden van een nieuwe baan helpt wanneer de werkgever zorg kan dragen voor een positieve referentie en een positief getuigschrift kan overhandigen wanneer dat nodig is voor de sollicitatie.

Verplichtingen na vertrek werknemer

Werknemer en werkgever kunnen een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, relatiebeding of een social media-beding op laten nemen in de vaststellingsovereenkomst. In deze tijd zijn veel mensen, waaronder werknemers, actief op social media zoals Twitter en Facebook. Om een goede verstandhouding te bewaren, zeker na een arbeidsconflict, kan het lonen om dit beding op te nemen in de overeenkomst.

Bedrijfseigendommen

Werknemer dient in principe de bedrijfseigendommen in te leveren op een bepaalde datum. Wij adviseren altijd om dat zo snel mogelijk te doen. Werkgever kan ervoor kiezen om werknemer een project te laten afmaken. Daarvoor kan het nodig zijn dat de werknemer gebruik blijft maken van een laptop of een leaseauto.

Opbouw pensioen

Iedere werknemer bouwt pensioen op gedurende het voortzetten van de arbeidsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst maakt een einde aan de arbeidsovereenkomst en daarmee dus ook aan de opbouw van het pensioen. In de vaststellingsovereenkomst kunt u afspraken maken over het voortzetten van de opbouw van het pensioen.

Alles over de vaststellingsovereenkomst in 2020. Bel naar 020 261 60 10 voor onmiddellijke hulp bij een vaststellingsovereenkomst. Ook kunnen wij modellen leveren die in het bedrijfsleven worden gebruikt.