Alles over de transitievergoeding en ontslagvergoeding 

Alles over de transitievergoeding en ontslagvergoeding. Lees in deze blog meer.

De transitievergoeding en de ontslagvergoeding worden vaak in een adem genoemd. Vaak is dat terecht, maar soms ook niet. Daarom besteden wij aandacht aan beide begrippen in deze blog.

Transitievergoeding

Deze vergoeding moet wettelijk verplicht worden betaald aan de werknemer bij een dienstverband van minimaal twee jaar waarbij de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd. U behoudt het recht op deze vergoeding indien: als de werkgever uw arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter ontbindt, het UWV inschakelt voor een ontslagvergunning of een minimaal twee jaar durende arbeidsovereenkomst niet door werkgever wordt verlengd.

Geen transitievergoeding?

Het is mogelijk om het recht op transitievergoeding kwijt te raken door ernstig verwijtbaar gedrag. Wanneer sprake is van dergelijk gedrag hoeft de werkgever geen vergoeding te betalen.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding bestaat eigenlijk niet meer en is vervangen door de transitievergoeding per 2015. Wanneer men dus spreekt van een ontslagvergoeding wordt juridisch bezien gesproken van een transitievergoeding. Wel kan de term gehanteerd worden in een Sociaal Plan. Dat is een document waarin toegelicht wordt hoe de werkgever omgaat met een reorganisatie of collectief ontslag. Vanwege globalisering wordt ook het woord ‘severance’ of ‘severance package’ gebruikt.

Kantonrechtersformule?

De kantonrechterformule werd gebruikt om een ontslagvergoeding te berekenen voor invoering van de transitievergoeding in 2015. Voor het berekenen van de transitievergoeding wordt een andere formule gehanteerd.

Formules transitievergoeding

De berekening van deze vergoeding kent twee formules die afhankelijk zijn van uw totaal gemaakte dienstjaren. Voor de eerste 10 jaren van uw dienstverband geldt de volgende formule:

  • De transitievergoeding is 1/6 maandloon per halfjaar aan dienstverband in de eerste tien jaar van het dienstverband.

Voor de opvolgende jaren na deze eerste 10 jaren geldt de volgende formule:

  • De transitievergoeding is 1/4 maandloon per halfjaar aan dienstverband.

Wat valt onder uw maandloon?

Naast uw maandelijkse loon is dat ook uw vakantiegeld en een dertiende maan of eindejaarsuitkering.

Berekening transitievergoeding

Voorbeeldcasus: u heeft een 12-jarig dienstverband en verdiende EUR 2000 per maand. Dat betekent dat we beide formules moeten gebruiken enerzijds voor de eerste tien jaar en anderzijds voor de twee jaren na de eerste 10 jaren.

Eerste 10 jaren van het dienstverband

Maandsalaris = EUR 2000. We hebben een zesde maandsalaris nodig dus: 2000 : 6 = EUR 333. Dit zesde maandsalaris wordt berekend over ieder halfjaar van het dienstverband. Dus: 10 x 2 = 20 halve jaren aan dienstverband. 20 x 333 = 6666,-

Restjaren

Twee dienstjaren zijn overgebleven. Nu hebben we een vierde maandsalaris nodig dus: 2000 : 4 = 500. Twee dienstjaren maken vier halve jaren aan dienstjaren dus: 500 x 4 = 2000.

6666 + 2000 = EUR 8666,- aan transitievergoeding. Let wel, deze berekening plaatsen wij op de website voor enige beeldvorming. Voor een specifieke berekening verwijzen wij naar de site van onze overheid.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kan onderhandeld worden over de hoogte van de vergoeding. Hierbij kunnen bovenstaande formules en verwijzing als maatstaf dienen voor de te betalen vergoeding.

Contact

Heeft u vragen over de transitievergoeding? Bel dan naar 020 261 60 10. Onze arbeidsjuristen zijn gespecialiseerd op het arbeidsrecht en kunnen ook andere vragen op gebied daarvan beantwoorden.