U bent werkgever en denkt aan reorganiseren. Dat betekent dat u een bedrijf heeft waar personeel werkzaam is en dat er werknemers ontslagen moeten worden, omdat hun werk onnodig is geworden of te veel geld kost. Het is ontslag is dus bedrijfseconomisch van aard.

Een reorganisatie is een financieel-zakelijke beslissing voor u, maar voor de werknemer vrij heftig. Het is in uw belang om u daarin te verdiepen zodat u de boodschap van ontslag goed kan overbrengen. Naast het juridische gedeelte van een reorganisatie zijn onze arbeidsjuristen ook getraind in het menselijk gedeelte van het ontslag dat daaruit voortvloeit.

Bel dan naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht naar info@novumjuristen.nl. Onze arbeidsjuristen kunnen u een plan van aanpak gegeven voor de reorganisatie en adviseren in de communicatie naar uw personeel.

Reorganisatie is het wijzigen van de personeelsinvulling. U gaat personeel ontslaan of op een andere plaats in het bedrijf neerzetten. Het kan zijn dat personeel plaats moet maken, omdat ze onnodig zijn geworden door automatisering, omdat het teveel geld kost.

Ontslag met bedrijfseconomische redenen
Meestal is een reden om de reorganiseren financieel-economisch. Het bedrijf zit in zwaar weer en ontslagen moeten worden doorgevoerd zodat het bedrijf ook verder kan. U kunt hiermee bijvoorbeeld een faillssement afwenden.

Tips voorafgaand aan reorganisatie:

 • Bespaar op kerstpakketten en andere giften aan werknemers. Probeer ook personeelsborrels te beperken;
 • Werknemers met een tijdelijk contract niet verlengen;
 • Werknemers ontslaan die nog in proeftijd zitten;
 • Werknemers die niet tevreden zijn ontslag aanbieden of aangeven dat ze zelf ontslag kunnen nemen.

Een reorganisatie is niet makkelijk, maar met het juiste advies kan dit professioneel en redelijk snel gebeuren. Meteen in contact komen met een arbeidsjurist? Onze juristen hebben jarenlange ervaring met reorganisaties. Bel dan naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht naar info@novumjuristen.nl.

1. Onderbouwing reorganisatie
U maakt een onderbouwing voor de reorganisatie. Hierin legt u uit waarom er gereorganiseerd moet worden. U moet duidelijk kunnen onderbouwen dat de huidige bedrijfsbestel niet toekomstbestendig is en veranderingen noodzakelijk zijn om de activiteiten van het bedrijf voort te zetten. Vervolgens wordt ook aangegeven waarom een reorganisatie goed zal zijn voor het bedrijf. Ook dit moet u kunnen onderbouwen. U moet dit kunnen uitleggen naar uw collega’s (vooral de werknemer die ontslag krijgen door de reorganisatie). Bekijk of u dit in een briefvorm kan maken zodat u dit later kunt gebruiken.

2. Plan van aanpak opstellen
U heeft stap 1 gevolgd en heeft nu een onderbouwing voor de reorganisatie. U kunt nu naar een meer praktisch gedeelte toewerken. En dat is een plan van aanpak voor de reorganisatie. In een plan van aanpak legt u in ieder geval vier zaken uit.

Wat zijn de bedrijfseconomische redenen van de reorganisatie?
U legt hierin uit hoe bijvoorbeeld de coronacrisis of een andere oorzaak van terugloop van winst uw bedrijf negatief treft.

Inventarisatie personeel
U moet inzage krijgen in uw eigen personeelsbestand. Dus:

 • Hoeveel vaste contracten zijn er?
 • Hoeveel bepaalde tijd contracten zijn er?
 • Hoeveel werknemers zitten nog in proeftijd?
 • Staan er nog vacatures en sollicitaties open?

Wat gaat er veranderen?
Nu u zicht heeft op de organisatie en personeel kunt u aangeven waar de veranderingen plaats zullen vinden.

U kunt de volgende praktische stappen nemen:

 • Ontslag geven (ook collectief ontslag);
 • U kunt een vestiging of een hele bedrijfsafdeling saneren;
 • U kunt werknemers een andere functie geven of op een andere plaats laten werken. In dat geval wordt geen ontslag gegeven, maar worden deze werknemers herplaatst.

Maak een tijdschema
Met een tijdschema geeft u uzelf een to-do lijst bij de reorganisatie, maar maakt u ook inzichtelijk voor alle partijen wat u de komende tijd gaat doen. Een deugdelijke reorganisatie kan 2 tot 3 maanden duren (afhankelijk van hoe groot de wijzigingen zijn).

3. Maak een afspraak om het nieuws te brengen aan uw personeel
U heeft nu uw plan van aanpak en onderbouwing rond. Daarnaast weet u ook en wanneer u uw plannen gaat doorvoeren. Nu is de tijd aangebroken om uw personeel te informeren over de reorganisatie. Door de voorbereiding kunt u ook vrijwel alle vragen van werknemers daarover beantwoorden. Wees duidelijk, maar eerlijk in uw communicatie. Werknemers zullen dat waarderen. Geef werknemers ook de ruimte voor emoties en vragen. Kijk ook wie er vooral veel moeite mee heeft en maak daarmee een persoonlijke afspraak.

4. Hoe is het slechte nieuws geland?
Nadat u het personeel heeft geïnformeerd kunnen werknemers onderling zaken met elkaar bespreken en een mening vormen over de situatie. Het is belangrijk dat u na het slechte nieuws blijft communiceren met het personeel. Werknemers krijgen anders het gevoel dat ze worden losgelaten na het slecht nieuws-gesprek. Dat is niet gunstig voor u terwijl de werknemers nog bepaalde werkzaamheden of projecten moeten afmaken. Dat kan namelijk demotiverend werken. Wijs ook op de mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon te praten of stel een contactpersoon aan die vragen van de werknemers in behandeling neemt. Hiermee kunt u ook inzicht krijgen in hetgeen waar werknemers mee zitten. Dit kunt u gebruiken in een eventueel nieuw gesprek waarin u terugkomt op deze vragen. Dat zullen uw werknemers ook waarderen.

5. Welke werknemers bijven?
Het afspiegelingsbeginsel bepaalt welke werknemers worden ontslagen en welke werknemers mogen blijven. Dit speelt bij collectief ontslag. Deze ontslagvorm betekent dat u minimaal twintig personeelsleden binnen drie maanden ontslaat omwille van de bedrijfseconomische redenen. Wanneer hiervan sprake is moet er advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad en moet het ontslag worden gemeld bij het UWW. Bel naar onze arbeidsjuristen voor hulp hierbij.

6. Slecht nieuws brengen naar personeel
Het is altijd goed om het slechte nieuws (het ontslag door reorganisatie) persoonlijk over te brengen op de werknemers. Werknemers waarderen slecht nieuws niet, maar wel als u daar eerlijk over bent. Op deze manier houdt u de band met de werknemer professioneel en bestaat er ruimte voor een samenwerking in de toekomst.

7. Afsluiting reorganisatie en herstart bedrijf
Nu kunt u bepalen hoe u met het huidige team van personeel hetzelfde werk kan doen. U bent werknemers verloren en daarmee ook een bepaalde ervaring en vaardigheden. Wellicht kunt u dit compenseren door de resterende werknemers een opleiding te geven. Daarvoor is wellicht geld vrijgekomen door de reorganisatie.
Hulp nodig bij een reorganisatie? Bel naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht naar info@novumjuristen.nl voor meer informatie. Onze arbeidsjuristen helpen u graag bij het regelen van een reorganisatie.