U bent werkgever en gaat een rechtszaak voeren tegen uw werknemer. In deze bijdrage leggen onze arbeidsjuristen uit wat u daarbij kunt verwachten. In het arbeidsrecht gaan rechtszaken vooral over ontslag. Als u een werknemer ontslaat of van plan bent om een werknemer te ontslaan, dan zal dat tot discussie en mogelijk heftige reacties leiden.

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Hiervoor dient u een verzoekschrift in om de overeenkomst te laten ontbinden. De rechter zal vervolgens beoordelen of uw verzoek wordt toegewezen (of juist niet).

Als werkgever bent u gebonden aan redelijke gronden voor een ontbinding. Dat betekent dat u zelf geen redenen mag verzinnen. U dient te blijven bij de wettelijke redenen van ontbinding. Deze redenen zijn als volgt.

Redelijke gronden voor ontbinding arbeidsovereenkomst:

  • Uw werknemer functioneert niet goed;
  • U en uw werknemer hebben een verstoorde arbeidsrelatie;
  • Uw werknemer heeft verwijtbaar gehandeld of iets nagelaten te doen dat ook verwijtbaar is;
  • Uw werknemer heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen;
  • Uw werknemer heeft een hoog verzuimgehalte (meldt zich vaak ziek) met ernstige gevolgen voor uw bedrijf;
  • Uw werknemer heeft gewetensbezwaren bij het uitvoeren van het werk;
  • Intrekken van een verblijfsvergunning of detentie.

Om een ontbinding van het arbeidscontract mogelijk te maken moet u gebruik maken van een ontbindingsverzoek. Dit verzoekschrift wordt opgesteld door een arbeidsjurist.

Omdat de zaak zich voor een kantonrechter voordoet, dient ook de werknemer zich daar te melden. De werknemer zal daarvoor ook een arbeidsjurist in de arm nemen om te bepleiten dat uw ontbindingsverzoek afgewezen moet worden. Op deze wijze wordt het ontslag bij de rechter besproken.

U heeft daarom als werkgever een arbeidsjurist die namens u het ontbindingsverzoek opstelt zodat u goed beslagen ten ijs begint met deze ontslagprocedure. Bel daarom naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht info@novumjuristen.nl voor hulp bij een ontslagprocedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Hoewel er meerdere redenen zijn voor een werkgever om een rechtszaak te voeren tegen een werknemer komen een aantal redenen vaker voor dat andere redenen. Hieronder worden deze redenen besproken door onze arbeidsjuristen.

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren is slechts mogelijk wanneer een werknemer dusdanig slecht functioneert dat ontslag onvermijdelijk is. Zoals gezegd moet een werkgever een verzoekschrift indienen voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de disfunctionerende werknemer.

Verantwoordelijkheid werkgever
In het verzoekschrift kunt u niet alleen volstaan met de constatering dat de werknemer niet functioneert. U zult moeten onderbouwen wat het werk is van de werknemer en waarom hij dit werk niet goed uitvoert.

Belang van een verbeterplan
Daarnaast zult u moeten aangeven wat u heeft gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Dat betekent dat u als werkgever een verbeterplan moet hebben opgesteld en moet hebben doorlopen met de disfunctionerende werknemer (en dat het verbeterplan duidelijk niet heeft gewerkt). De rechter zal het verzoek daarop beoordelen.

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie betekent dat u en uw werknemer niet meer door één deur kunnen. In dat geval is de arbeidsrelatie verstoord geraakt en kunnen jullie beide haast niet meer met elkaar samenwerking. Het vertrouwen in elkaar is weg en moet ook dusdanig verslechterd zijn dat deze relatie niet meer hersteld kan worden. In dat geval is ontslag mogelijk op deze grond.

Gespreksverslagen
Ook hier geldt dat u als werkgever moet kunnen aantonen dat de arbeidsrelatie daadwerkelijk verslechterd is geraakt en dus nu verstoord is zonder uitzicht op verbetering. Daarvoor moet u onderbouwingen leveren. Een verstoorde arbeidsrelatie onderbouwen is lastig, maar u kunt gespreksverslagen tussen uzelf of collega’s en de werknemer gebruiken om een verhaal te construeren waaruit blijkt dat de relatie ook verslechterd is. Ook helpen deze stukken om aan te tonen dat u heeft geprobeerd om de relatie te herstellen.

Mediation
Mediation is een goed middel om de arbeidsrelatie te verbeteren. Niet alleen toont u hiermee aan dat u uw best heeft gedaan om de relatie met de werknemer te herstellen, het falen van mediation sluit ook aan op de bewijslast dat de relatie ook verstoord is. Wanneer ook een mediator er niet in slaagt om de arbeidsrelatie te verbeteren, dan is dat een zeer sterke aanwijzing dat de relatie ook niet meer verbeterd kan worden.

Ontslag door veelvuldig ziekteverzuim

Ontslag door veelvuldig ziekteverzuim ziet op de situatie dat een werknemer dusdanig vaak ziek is gemeld dat uw bedrijf daar schade aan ondervindt. Dat kan het geval zijn wanneer de werknemer een belangrijke functie uitoefent of een vervanger halen niet haalbaar blijkt. In dat geval kan de kantonrechter worden gevraagd om deze werknemer te ontslaan. Ook hiervoor geldt dat u duidelijk moet maken op welke wijze uw bedrijf wordt getroffen door de ziekte van de werknemer. Schakel de hulp in van onze arbeidsjuristen zodat u ook deze procedure kunt winnen. Bel daarom naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht info@novumjuristen.nl voor hulp bij een ontslagprocedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet kan het zijn dat de werknemer u voor de rechter brengt door zich te verzetten tegen ontslag op staande voet. In deze procedure wordt de kantonrechter erbij gehaald door de ontslagen werknemer en niet door u. In deze ontslagprocedure probeert de ontslagen werknemer het ontslag, dat door u is gegeven, ongedaan te maken.

Dringende reden in twijfel getrokken
De werknemer zal veelal proberen om de dringende reden in twijfel te laten trekken. Dat kan door te stellen dat de dringende reden die door u is gebruikt voor het ontslag niet dringend was of niet te licht was voor het op staande voet ontslag.

Verweerschrift van arbeidsjurist is nodig!
U zult dan aan de kantonrechter tekst en uitleg moeten geven over uw standpunten en waarom u reden(en) zag om de werknemer te ontslaan. Ook hierbij heeft u een documentatie nodig van een arbeidsjurist. In dat geval stellen wij voor u een verweerschrift op om het ontslag te verdedigen tegen de claims van de werknemer.

U kunt het beste een rechtszaak vermijden. Onze arbeidsjuristen zullen ook altijd kijken of dat mogelijk is in uw situatie. Dat scheelt namelijk veel geld, omdat een rechtszaak prijzig kan uitvallen. Bel daarom eerst naar onze arbeidsjuristen voor advies bij een rechtszaak. Mogelijk bespaart u tienduizenden euro’ met een eerste advies van ons kantoor.

Bel dan ook naar 020 261 60 10 of stuur ons een bericht info@novumjuristen.nl voor hulp bij ontslag en rechtszaken.