Arbeidsconflict

U heeft een geschil met uw werkgever

U heeft een (dreigend) arbeidsconflict met uw werkgever. Erg vervelend zo’n geschil. Het vervelende van een arbeidsconflict is dat dit veel spanning met zich brengt. En die spanning houdt zich niet aan werktijden.

Wij helpen u graag verder, zodat u niet meer hoeft te piekeren over vervelende gesprekken met uw baas. Deze gesprekken voeren wij voor u.

Gratis intake met een jurist

Bel nu 020 – 261 60 10 zodat we u geheel vrijblijvend kunnen adviseren. U krijgt direct een jurist aan de telefoon. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 18:00 uur. Liever WhatsAppen? Stuur nu een bericht naar 06 – 47 88 28 81, zodat een jurist u binnen 1 uur geheel vrijblijvend kan informeren.

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie
Heeft u vragen over werk of ontslag?

U heeft een vraag over ontslag of uw werk. Wij kunnen u verder helpen. Klik voor meer informatie.

Lees hier meer

Arbeidsconflict

Wat is een arbeidsconflict?

De definitie van een arbeidsconflict kan als volgt worden samengevat:

Een arbeidsconflict is een langdurig geschil over verschillende onderwerpen die niet alleen beperkt zijn tot werkgerelateerde zaken tussen werknemers onderling of tussen werknemer(s) en werkgever waarbij altijd schade wordt gedaan aan de arbeidsrelatie en / of de sfeer op de werkvloer.

Een arbeidsconflict laat zich vooral gevoelsmatig gelden door de betrokken partijen. Werknemers krijgen door het arbeidsgeschil last van spanningen en stress waardoor een ziekmelding in de rede ligt.

Geschil tussen werknemer en werkgever

Het geschil tussen beide partijen wordt door een ieder anders ervaren. Dat leidt vaak tot tegengestelde belangen waardoor de conflicterende partijen niet meer of langs elkaar heen praten. De communicatie verslechtert geleidelijk totdat een mediator wordt ingeschakeld of de werkgever aanstuurt op ontslag of het bestaan van een arbeidsconflict.

De werknemer is vooral op zoek naar erkenning van zijn kwaliteiten en prestaties op de werkvloer terwijl een werkgever naar een praktische oplossing kijkt en geen oog heeft voor de gevoelens van de werknemer. Hierdoor kan een werknemer zich miskend voelen waardoor hij overspannen kan raken van het conflict.

Een werkgever weet zich vaak geen raad met de gevoelens van een werknemer waardoor het arbeidsconflict onoplosbaar lijkt. Hierdoor bouwt hij frustraties op en zal sneller aan mediation of zelfs aan ontslag denken.

Voorbeeld van arbeidsconflict

Het volgende voorbeeld van een arbeidsconflict komt uit de praktijk. De werknemer in kwestie deed het volgende verhaal over zijn arbeidsconflict.

Schets arbeidsconflict door werknemer

‘Hallo,

Ik werk nu 8 jaar bij een schoonmaakbedrijf. Er zijn nooit problemen geweest behalve afgelopen jaar (6 weken thuis in verband met corona) een paar weken geleden gaf mijn vrouw plotseling aan te willen scheiden wat mijn functioneren ernstig heeft beïnvloed. Werkgever kan hier niets mee. Nu word ik continue in allerlei posities gedrukt waar ik niet meer uit kom.

De omstandigheden waarin ze mij nu willen laten gaan zijn zo bizar en heb sterk het gevoel van miscommunicatie binnen bedrijf en mij. Ik hoop ontzettend dat iemand mij hierbij kan helpen want ik moet binnen 1 dag een belachelijk aanbod aannemen waar ik niet mee akkoord wil gaan. Ik ben trouwens 32 jaar, ben al bij bedrijfsarts geweest, die interpreteerde waarschijnlijk door mijn ratio dat ik niet ziek was, maar een loopbaancoach nodig had. Ben altijd zeer flexibel geweest, veel coulance vertoond, en heb dit nog nooit meegemaakt.

Verder ervaar ik veel spanningen bij deze situatie. De werkgever lijkt zich niet in mij te interesseren terwijl ik veel voor hem heb gedaan. Het geschil heeft namelijk geleid tot een ziekmelding. Hij komt nu met een mediator aanzetten en doet alsof hij mij daarmee een plezier doet. Ik weet niet hoe ik hier uit kan komen’.

Werkwijzer arbeidsconflicten: tips voor werknemer en stappenplan bij arbeidsconflict

Bij het bovenstaande voorbeeld van een arbeidsgeschil hebben onze arbeidsjuristen de volgende tips gegeven. Onze arbeidsjuristen hebben dat in een werkwijzer voor arbeidsgeschillen geplaatst.

Openheid over privésituaties

Privéproblemen vinden altijd wel een manier om op de werkvloer te komen. Een werknemer heeft ofwel last van deze problemen die voor een werkgever merkbaar worden zoals te laat komen of kwalitatief minder werk afleveren, dan wel omdat de werknemer daar transparant over is.

Stel dat we uitgaan van bovenstaand voorbeeld. Het gaat dan om een werknemer die door een privésituatie minder goed functioneert.

Wanneer de aard van de privéproblematiek verborgen wordt gehouden door de werknemer, dan zal de werkgever vooral zien dat de werknemer minder goed functioneert. Omdat de werkgever niet weet wat zich afspeelt in het privéleven van de werknemer kan hij ook niet anders dan constateren dat de werknemer minder goed zijn werk doet. Het is dus beter als de werkgever de situatie kent zodat hij passende maatregelen kan nemen zoals minder uren werken of wellicht een andere functie aanbieden.

Transparantie is arbeidsconflict voorkomen of oplossen

De ervaring leert daarom dat communicatie de beste methode is om een arbeidsconflict te voorkomen of op te lossen. Daarom raden wij aan om uw werkgever altijd te informeren over privézaken die verweven kunnen raken met de werkvloer. De werkgever kan dan in staat worden gesteld om te helpen of op een later moment zich niet beroepen op de onwetendheid daarvan. Dat laatste is vooral van belang bij een arbeidsconflict. Deze tip kan ook toegepast worden bij situaties op het werk zoals pesten op het werk of andere vooral werkgerelateerde zaken die negatieve invloed hebben op het arbeid.

Houding van de werkgever is ook belangrijk

Stel dat de werknemer uit het voorbeeld open is geweest over zijn privésituatie. Hij heeft dus bij zijn werkgever aangegeven dat hij met een scheiding zit. Het is dan aan de werkgever om te laten zien dat hij de werknemer kan ondersteunen.

Stel dat de werkgever u niet helpt of u geen steun voelt

Het is jammer dat de werkgever geen gevolg geeft aan uw eerlijkheid door mee te denken aan een oplossing. Van een werkgever kan natuurlijk niet worden verwacht dat hij alle privéproblemen voor u oplost, maar empathie en meedenken aan een oplossing kan wonderen doen voor de gemoedsrust en geestelijke gezondheid van een werknemer.

Geen oplossing? Denk dan na over een vaststellingsovereenkomst

Als u zich van uw beste kant heeft getoond, maar de werksituatie niet is verbeterd, dan is het verstandig om te kijken naar een vertrekregeling.

Neem nooit zelf ontslag!

Let wel, wij adviseren met klem om nooit zelf ontslag te nemen! Als u zelf ontslag neemt heeft u geen recht op deze twee financiële bronnen die van belang zijn na een ontslag.

Onze arbeidsjuristen bedingen een vaststellingsovereenkomst

Onze werkwijze hierin is dat wij met werkgever om de tafel gaan om een vaststellingsovereenkomst af te spreken. Hiermee wordt ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk en kunnen wij uw recht op een WW-uitkering waarborgen en de door u opgebouwde transitievergoeding redden.

Hoe hebben deze tips deze werknemer geholpen?

Oplossing voor arbeidsconflict was ontslag met wederzijds goedvinden

De werknemer was overtuigd van onze werkwijze en liet zijn arbeidsjurist naar de werkgever bellen. De werkgever had oren naar een wederzijdse beëindiging van het dienstverband en sprak een vaststellingsovereenkomst af.

Einde dienstverband betekent begin van rust

Binnen een dag kreeg de arbeidsjurist de werkgever zo ver dat hij een vaststellingsovereenkomst wilde afspreken. Hierdoor kreeg de werknemer veel rust. Het scheelde namelijk een hoop stress en spanning, omdat hij wist dat het arbeidsconflict binnenkort werd beëindigd en hij kon rekenen op inkomsten na het ontslag.

Vaststellingsovereenkomst biedt tijd voor het vinden van een nieuwe baan

De vaststellingsovereenkomst werd na een aantal ontslagvoorstellen uitgebreid met goede ontslagvoorwaarden waardoor de werknemer kon rekenen op een transitievergoeding en ontslagvergoeding. De werknemer was tevreden met het resultaat, kon zich focussen op zijn herstel en het vinden van een nieuwe baan.

Checklist arbeidsconflict

Wellicht bent u werknemer en ziet u gelijkenissen met uw geschil met uw werkgever. Onze arbeidsjuristen hebben daarom een checklist gemaakt zodat u uw arbeidsconflict in het juiste perspectief kunt plaatsen. Het helpt u ook om te bepalen wanneer precies sprake is van een arbeidsconflict.

Let op, een arbeidsconflict is vooral gevoelsmatig. Niet alle situaties uit de werkwijzer hoeven van toepassing te zijn voor het bestaan van een arbeidsconflict.

  • Er is sprake van een sterk meningsverschil over uw houding en/of uw functioneren op het werk (een arbeidsconflict begint vaak wanneer de werkgever (vaak een leidinggevende) zijn onvrede hierover uitspreekt).
  • Heeft u te maken met privéproblemen. In het bovenstaande voorbeeld had de werknemer grote moeite om een scheiding te verwerken. Dat had vervolgens invloed op zijn werkprestaties. Een ander veel voorkomende privésituatie is uitval op het werk door ziekte, burn-out en overspannenheid.
  • Werkgever reageert niet of nauwelijks op de privésituatie en heeft alleen oog voor uw bijdrage aan het bedrijf;
  • Heeft u het gevoel dat u en uw werkgever langs elkaar heen praten of elkaar simpelweg niet begrijpen door miscommunicatie. Een gebrek aan communicatie is smeerolie voor de verergering van het arbeidsconflict;
  • Ervaart u spanningen, stress, burn-outverschijnselen en heeft zich ziekgemeld voor het werk. Een arbeidsconflict is vooral op gebied van gezondheid voelbaar waardoor u uw werk steeds minder kan doen. Wellicht heeft u daardoor ook vertrouwenspersoon gesproken en een moeizaam contact met de bedrijfsarts;
  • Was u al ziek en bent u bezig met het re-integratietraject tweede spoor. Dit gedeelte van de re-integratie focust zich op het vinden van werk bij een andere werkgever. Contact met de huidige werkgever is tot een nulpunt gedaald en leidt vaker tot een geschil tussen werknemer en werkgever;
  • Werkgever heeft een ontslagvoorstel gedaan of heeft aangegeven dat u dit binnenkort kan verwachten. Dit hoeft overigens niet altijd het geval te zijn. Een ontslagvoorstel zoals een vaststellingsovereenkomst wordt vooral bij langdurende arbeidsgeschillen aangeboden;
  • De werkgever heeft een mediator ingeschakeld. Een mediator wordt, net als bij de vaststellingsovereenkomst, pas in een later stadium ingeschakeld;
  • Heeft u het gevoel dat u in een vicieuze cirkel bent belandt waar u niet uit kan komen. Alles lijkt te verergeren: het arbeidsconflict, maar ook uw gezondheid. Het gaat om een sterk gevoel van hulpeloosheid.

Arbeidsconflict, wat nu? Rechten en plichten werknemer bij arbeidsconflict

U bent werknemer en heeft een arbeidsconflict. Eerst moet u uw rechten en plichten kennen.

Recht op werk en loon, maar wel plicht om te werken

Een arbeidsconflict doet geen afbreuk aan het feit dat u een arbeidsovereenkomst heeft. U heeft daarom het recht om opgeroepen te worden voor arbeid. Let wel, als de werkgever zulks verzoekt, dan dient u gehoor te geven aan dit verzoek. U heeft namelijk de plicht om te komen werken, ongeacht het geschil over arbeid.

Recht op loon tijdens ziekte

Zoals wij hierboven bij de checklist hebben gezien, is ziekte veelvoorkomend bij arbeidsgeschillen. Het arbeidsconflict roept spanningen en stress op bij de werknemer waardoor verzuim van de werknemer sneller zal gebeuren. Tijdens langdurige ziekte heeft de werknemer recht op twee jaar lang loondoorbetaling (minimaal 70% van het loon). In deze periode moet de werknemer wel re-integreren. Arbeidsconflicten ontstaan of verergeren vooral in het tweede spoor van de re-integratie.

De plicht tot fatsoenlijk gedrag (geldt uiteraard ook voor werkgever)

U dient een goed werknemer te blijven. Als u zich onheus bejegend voelt door uw leidinggevende of door een andere collega, blijf dan altijd netjes. Als het niveau van uw gedrag daalt, dan kunt u de werkgever misschien een dringende reden geven voor ontslag op staande voet.

Hoe los ik een arbeidsconflict op?

De eerste tip is om het conflict vooral binnen het bedrijf van de werkgever op te lossen. In de regel zijn er drie organen waar een oplossing gevonden kan worden.

Praat met de collega of leidinggevende waarmee het arbeidsconflict bestaat

Communicatie loont. Als u een arbeidsconflict heeft, dan is het goed om in gesprek te gaan met de andere partij. In uw geval kunnen bepaalde punten worden uitgesproken. Soms kan er sprake zijn van miscommunicatie waardoor een conflict onnodig is ontstaan.

Recht op een gesprek met een vertrouwenspersoon

Vooral grote werkgevers kennen een vertrouwenspersoon waarmee u gesprekken kunt voeren die qua onderwerp ongemakkelijk of anderszins moeilijk zijn. Deze persoon kan u verder helpen als sprake is van onder meer ongewenst gedrag op de werkvloer, seksuele intimidatie en pesten op het werk. Dergelijke onderwerpen hangen vaak samen met het geschil tussen werknemer en werkgever.

Let ook op een protocol van de werkgever bij arbeidsconflicten. U kunt uw vertrouwenspersoon om informatie vragen hierover.

Recht op een gesprek met een HR-manager

Bij meningsverschillen over het werk kan een gesprek met een HR-manager of P&O-manager helpen. Het is ook mogelijk dat dit onderdeel uitmaakt van het protocol van de werkgever bij een arbeidsconflict.

Dit is vaak het geval wanneer het geschil zich afspeelt tussen werknemer en leidinggevende. Dit gesprek leidt niet altijd tot een oplossing, maar toont wel aan dat u van goede wil bent en moeite doet om tot een oplossing te komen. Verder kan daarmee worden gesteld dat u het protocol heeft gerespecteerd.

Een andere oplossing is mediation. Hieronder wordt deze oplossing verder toegelicht.

Mediation bij arbeidsconflict

Mediation is de benaming voor conflictbemiddeling en wordt vaak gebruikt bij geschillen tussen werknemer en werkgever. Mediation bij arbeidsconflicten is populair, omdat deze vorm van bemiddeling uitsluitsel geeft of de arbeidsrelatie nog gered kan worden.

Het wordt meestal betaald door de werkgever. Daarnaast dienen zowel werknemer en werkgever vrijwillig akkoord te gaan met mediation voordat een dergelijk traject ingezet kan worden.

Wat doet een mediator?

Mediation gaat via een mediator. Een mediator is iemand die met communicatie en door het stellen van de juiste vragen tot de pijnpunten van het arbeidsconflict kan komen. Een mediator van Novum juristen is onafhankelijk en gaat tussen werknemer en werkgever zitten om het arbeidsconflict zo goed mogelijk op te lossen. Een mediationgesprek doet zich meestal voor op kantoor van de werkgever.

Hoe werkt mediation bij een arbeidsconflict?

Stap 1: Scan arbeidsconflict

Dit kunt u zien als een scan van het conflict. De eerste stap van mediation is namelijk het verkennen van het conflict en waar partijen precies tegen aan lopen. De mediator weet zo op welke punten hij moet bemiddelen. Dit is een soort interventieperiode bij het arbeidsconflict.

Stap 2: Partijen bij elkaar brengen

Vervolgens zal worden gekeken in hoeverre er gemeenschappelijke argumenten zijn om de pijnpunten samen op te lossen. Niet ieder punt kan meteen worden opgelost, maar dat hoeft niet meteen het einde te zijn van het mediationtraject. Afhankelijk van hoeveel conflictpunten bestaan, kunnen meerdere mediationgesprekken worden ingepland.

Stap 3: Oplossing arbeidsconflict

Wanneer het arbeidsconflict in kaart is gebracht en de animo voor een oplossing is vastgesteld, wordt gekeken hoe de oplossing praktisch kan worden gemaakt. Meestal betekent dit dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet zoals deze is afgesproken, maar dat partijen meer rekening met elkaar gaan houden.

Daarnaast is mogelijk dat de werknemer een andere functie krijgt, herplaatst wordt in een ander team, mag thuiswerken of gedeeltelijk thuiswerken. Dit is vaak het geval wanneer het arbeidsconflict op bepaalde punten wordt opgelost, maar op andere punten weer niet.

Verder is het mogelijk dat beide partijen afscheid van elkaar nemen via een vaststellingsovereenkomst. De mediators van Novum juristen zijn ook arbeidsjuristen en kunnen dus een vaststellingsovereenkomst opstellen. Een vaststellingsovereenkomst wordt aangegaan wanneer de mediator vaststelt dat de arbeidsrelatie onhoudbaar is geworden door het arbeidsconflict. We spreken dan over exit mediation.

Kosten mediation

De kosten van een mediator zijn gekoppeld aan een uurtarief. Meestal bestaat een mediationtraject uit 3 tot 5 gesprekken (afhankelijk van de aard van het conflict). Bel naar 0202616010 voor meer informatie. Onze mediators werken over heel Nederland en zijn vandaag nog beschikbaar.

De oplossing voor een arbeidsconflict: ontslag via een vaststellingsovereenkomst

Hebben bovenstaande tips niet gewerkt? Overweeg dan een einde van de samenwerking met de werkgever. Zoals hierboven ook aan de orde is gekomen wordt een arbeidsovereenkomst bij een arbeidsconflict beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst stelt het recht op een WW-uitkering en transitievergoeding veilig en is daarom de meest praktische oplossing voor een arbeidsconflict.

Contact

Zoekt u een jurist bij een arbeidsconflict? Bel vandaag nog naar onze arbeidsjuristen en mediators. Zij zijn vandaag nog bereikbaar en geven u een advies gebaseerd op uw situatie. Bel naar 0202616010. Lees hier ook onze blogs.

Arbeidsconflict

Disclaimer: Novum juristen deelt algemene informatie over verschillende juridische zaken. Deze informatie is door onze specialisten bijeengebracht en gepubliceerd om zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat iedere zaak anders is en wetten voortdurend veranderen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie correct en actueel is. Indien u op het punt staat om beslissingen te nemen is het sterk aanbevolen dat u eerst contact met ons op neemt. Hierdoor kunt u ook vragen stellen aan onze specialisten.

Novum biedt uitkomst

Direct contact met uw jurist
Uw jurist staat u in het hele traject intensief bij
U hoeft zelf niets meer te doen
Snel weten waar u aan toe bent
Geheel vrijblijvend
Al 347 klanten gingen u voor

Handige tips

Verzamel bewijsstukken
Onderneem tijdig actie
Wacht niet te lang
Leg belangrijke feiten vast

Wij kunnen u geheel vrijblijvend informeren en adviseren over de te nemen vervolgstappen.

Beoordeling

Wat zeggen onze klanten?

We kunnen natuurlijk zelf vertellen over onze dienstverlening, maar dit kunnen onze klanten beter. Onze klanten beoordelen onze juridische dienstverlening met een 8,8 gemiddeld.

Meer dan 200 klanten gingen u voor
91% van onze klanten beveelt Novum juristen aan.

Persoonlijk

9,1

Snelheid

8,8

Expertise

8,5

Resultaat

8,9

Midden in een moeilijk arbeidsconflict heb ik novum gevonden. Dit was een hele verademing , heel erg dankbaar. hoefde zelf niets meer te doen, alles werd voor mij geregeld. Super voor de snelle en deskundige service.

van der Wal

Meneer Van der Wal

Account Manager

Kosteloos intakegesprek

Gratis intake
Direct contact met een jurist
Duidelijkheid over uw situatie